โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา จัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 6 พฤศจิกายน 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา จัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ในปีนี้สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา