โลโก้เว็บไซต์ รถขบวนกระทงใหญ่ สักการบูชา คงคามหานที จักรีวชิราลงกรณ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รถขบวนกระทงใหญ่ สักการบูชา คงคามหานที จักรีวชิราลงกรณ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 พฤศจิกายน 2560 โดย มทร.ล้านนารถขบวนกระทงใหญ่ สักการบูชา คงคามหานที จักรีวชิราลงกรณ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 อาจารย์ชัยปฐมพร  ธนพัฒนปวงวัน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ รับถ้วยรางวัล พล.อ.ดร.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รอง...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา