โลโก้เว็บไซต์ ทำบุญคณะวิศวกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ทำบุญคณะวิศวกรรมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 29 พฤศจิกายน 2560 โดย มทร.ล้านนาทำบุญคณะวิศวกรรมศาสตร์
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา จัดพิธีทำบุญสาขา เนื่องในโอกาสที่มีการปรับปรุงอาคารประจำสาขาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีกิจกรรม...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา