โลโก้เว็บไซต์ คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา ร่วมงานสภากาแฟเวียงเจ็ดลินประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา ร่วมงานสภากาแฟเวียงเจ็ดลินประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 30 พฤศจิกายน 2560 โดย มทร.ล้านนาคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา ร่วมงานสภากาแฟเวียงเจ็ดลินประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560  ผศ.ดร.วรวุธ  ชัยเนตร รองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลินปร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา