โลโก้เว็บไซต์ สัมมนา Professional Marketer in the digital age | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สัมมนา Professional Marketer in the digital age

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 1 ธันวาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาหลักสูตรการตลาดจัดสัมมนา Professional Marketer in the digital age
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 หลักสูตรการตลาด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการสัมมนาทางการตลาด หัวข้อ “Professional Marketer in the digital age” โด...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา