โลโก้เว็บไซต์ นายวุฒิชัย ม่วงมัน ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นายวุฒิชัย ม่วงมัน ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 4 ธันวาคม 2560 โดย มทร.ล้านนานายวุฒิชัย ม่วงมัน ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 นายวุฒิชัย ม่วงมัน รักษาการผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่พร้อมคณะเข้ามอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผศ.ประพัฒน์  เชื้อไทย รักษาการผู้อำนวยการอธิการบดี มทร.ล้านนา เนื...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา