โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมโครงการจิตอาสา  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมโครงการจิตอาสา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 6 ธันวาคม 2560 โดย มทร.ล้านนานักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำนักศึกษาร่วมกิจกรรม โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาพื้นที่บริเวณถนนและคูเมืองรอบเมืองเชียงให...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา