โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เข้าร่วมการประชุมความร่วมมือติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา เข้าร่วมการประชุมความร่วมมือติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 7 ธันวาคม 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา เข้าร่วมการประชุมความร่วมมือติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ
         วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ว่าด้วย การประชุมความร่วมมือติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ โดยได้รับเกียรติจาก นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าก...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา