โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมหารือแนวทางพัฒนาจังหวัดแพร่  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ร่วมหารือแนวทางพัฒนาจังหวัดแพร่

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 7 ธันวาคม 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ร่วมหารือแนวทางพัฒนาจังหวัดแพร่
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 นายเสรี  ทรงศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และคณะทำงาน เข้าพบ ผศ.ประพัฒน์  เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อร่...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา