โลโก้เว็บไซต์ ภัสสร  บุษดี น้องแพน นักศึกษาสาขาการจัดการ คว้ามงกุฎนางสาวลำพูน 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ภัสสร  บุษดี น้องแพน นักศึกษาสาขาการจัดการ คว้ามงกุฎนางสาวลำพูน 2560

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 13 ธันวาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาภัสสร  บุษดี น้องแพน นักศึกษาสาขาการจัดการ คว้ามงกุฎนางสาวลำพูน 2560
น้องแพน นางสาวภัสสร บุษดี นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คว้ามงกุฎนางสาวลำพูนและรางวัลขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชน ในงานพระนางจามเทวี...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา