โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษา Wil คว้ารางวัล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นักศึกษา Wil คว้ารางวัล

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 26 ธันวาคม 2560 โดย มทร.ล้านนานักศึกษาโครงการ Wil คว้ารางวัล Top C-Star of the Month
น.ส.พรพรรณ พุทธรักษา นักศึกษาหลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รับรางวัล Top C-Star of the Month ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 โดยคุณภานุดา รัตนะ ผู้จั...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา