โลโก้เว็บไซต์ อบรมหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานพัสดุ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อบรมหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานพัสดุ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 11 มกราคม 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ติวเข้มแนวทางการปฏิบัติงานด้านพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องตาม พรบ.กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2560
       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการอบรมสัมมนา"หลักการและแนวทางการปฏิบัติงานพัสดุ" ระหว่างวันที่ 11 - 12 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมพันตน ชั้น 6 โรงแร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา