โลโก้เว็บไซต์ วันเด็กแห่งชาติ 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วันเด็กแห่งชาติ 2561

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 13 มกราคม 2561 โดย มทร.ล้านนาสโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
นายภูริภัทร ภูริจิตต์สิริ นายกสโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ เป็นผู้แทนคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 กล่าวรายงานการจัดงานแก่ ดร.ภาสวรรธน์ วัชรดำรงค์ศักดิ์ รองอธิการบดี ด้านวิจัยแ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา