โลโก้เว็บไซต์ การประชุมขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบบริหารทรัพยากรองค์กร(ระบบERP) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประชุมขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบบริหารทรัพยากรองค์กร(ระบบERP)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 15 มกราคม 2561 โดย มทร.ล้านนาการประชุมทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบบริหารทรัพยากรองค์กร(ระบบERP)
มทร.ล้านนา จัดโครงการประชุมขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบบริหารทรัพยากรองค์กร(ระบบERP) นางเกษฉัตร นวลดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง มทร.ล้านนา เป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขั้นตอนวิธีการปฏ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา