โลโก้เว็บไซต์ ซ้อมเปิดกีฬาราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 ล้านนาเกมส์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ซ้อมเปิดกีฬาราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 ล้านนาเกมส์

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 4 กุมภาพันธ์ 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา เตรียมพร้อมชุดการแสดงต้อนรับคณะนักกีฬาจาก มทร. ทั่วประเทศ
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มทร.ล้านนา ซักซ้อมการแสดงในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 34 "ล้านนาเกมส์"  ณ สนามสมโภชเชียงใหม่...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา