โลโก้เว็บไซต์ ประชุมเครือข่ายวิชาการ 9 มทร. | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชุมเครือข่ายวิชาการ 9 มทร.

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 8 กุมภาพันธ์ 2561 โดย มทร.ล้านนาประชุมเครือข่ายวิชาการ 9 มทร.
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.ภาสวรรธน์  วัชรดำรงศักดิ์ รองอธิการบดีด้านวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านา ให้การต้อนรับตัวแทนจากเครือข่ายวิชาการ 9 ราชมงคล ณ ห้องประช...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา