โลโก้เว็บไซต์ ป่าในเมือง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ป่าในเมือง

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 10 กุมภาพันธ์ 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ร่วมกิจกรรมโครงป่าในเมือง ส่วนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย 
อาจารย์ชัชวิน วรปรีชา ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา เข้าร่วมกิจกรรมเปิดโครงการป่าในเมือง "สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย" จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สวนร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา