โลโก้เว็บไซต์ นิทรรศการศิลปะนานาชาติ RMUTL International Art Workshop 2018  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นิทรรศการศิลปะนานาชาติ RMUTL International Art Workshop 2018

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 19 กุมภาพันธ์ 2561 โดย มทร.ล้านนาพิธีเปิดนิทรรศการนานาชาติ Art Exhibition RMUTL International Art Workshop 2018
ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา เป็นประธานเปิดนิทรรศการนานาชาติ “Art Exhibition RMUTL International Workshop 2018” ณ หอนิทรรศการศิล...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา