โลโก้เว็บไซต์ 20-02-61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

20-02-61

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 20 กุมภาพันธ์ 2561 โดย มทร.ล้านนาTVET Hub Lanna จัดอบรมเข้ม บุคลากรด้าน STEM
                ดร.ศิรประภา ชัยเนตร ผู้ช่วยอธิการบดี   มทร.ล้านนา เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนา "การเพิ่มประสิทธิภาพหลักสูตรช่างเทคนิคและมาตรฐาน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา