โลโก้เว็บไซต์ คณาจารย์ มทร.ล้านนา ลงพื้นที่รับทราบความต้องการด้านวิชการในการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณาจารย์ มทร.ล้านนา ลงพื้นที่รับทราบความต้องการด้านวิชการในการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 26 กุมภาพันธ์ 2561 โดย มทร.ล้านนาคณาจารย์ มทร.ล้านนา ลงพื้นที่รับทราบความต้องการด้านวิชาการในการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ผศ.ไพโรจน์  วรพจน์พรชัย ผู้อำนวยการคลีนิคเทคโนโลยี มทร.ล้านนา  พร้อมด้วยอาจารย์อนุวัตร  ศรีนวล  อาจารย์อัจฉรา จันทร์ผง  และอาจารย์อัจฉรา ไชยยา ลงพ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา