โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา รับไม้ต่อเจ้าภาพสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา รับไม้ต่อเจ้าภาพสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 28 กุมภาพันธ์ 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา รับไม้ต่อเจ้าภาพสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์ภฤศพงศ์  เพชรบุล รองอธิการบดีด้านบริหาร ผศ.ดร.วรวุธ  ชัยเนตร รองอธิการบดีด้านยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้า...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา