โลโก้เว็บไซต์ 20 วัยใส ใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลแอลกอฮอล์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

20 วัยใส ใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลแอลกอฮอล์

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 12 มีนาคม 2561 โดย มทร.ล้านนา20 วัยใส ใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลแอลกอฮอล์
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2561 นายประจวบ  กันธิยะ รองผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานลงนามบันทึกความร่วมมือ MOU เครือข่ายสถาบันการศึกษายุคใหม่ รวมพลังสร้างเสริมสุขาภาพ ห่างไกลปัญหาแอลกอฮอล์ ภา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา