โลโก้เว็บไซต์ สัมมนาทบทวนบทบาทหน้าที่และวางแนวทางการพัฒนานักกีฬา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สัมมนาทบทวนบทบาทหน้าที่และวางแนวทางการพัฒนานักกีฬา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 16 มีนาคม 2561 โดย มทร.ล้านนากองพัฒนานักศึกษาจัดเสวนาทีมผู้ฝึกสอนกีฬา 6 พื้น ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนากีฬา มทร.ล้านนา สู่ความเป็นเลิศ
ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนา "จัดโครงการทบทวนระเบียบข้อบังคับการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งป...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา