โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหาร TNN24 ร่วมแชร์ประสบการณ์งานสื่อสารมวลชน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผู้บริหาร TNN24 ร่วมแชร์ประสบการณ์งานสื่อสารมวลชน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 20 มีนาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาผู้บริหาร TNN24 ร่วมแชร์ประสบการณ์งานสื่อสารมวลชนในบริบทของการสื่อสารองค์กร มทร.ล้านนา 
วันที่ 20 มีนาคม 2561 ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานการประชุมหารือ งานด้านการสื่อสารองค์กรและการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ  โดยได...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา