โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เจ้าภาพสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา เจ้าภาพสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 21 มีนาคม 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา เจ้าภาพสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม “สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน” ประจำเดือนมีนาคม 2561 ณ ลานอาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา ในการนี้ ผศ.ประพัฒน์  เ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา