โลโก้เว็บไซต์ ประชุมตัวอย่างความสำเร็จการบริหารจัดการน้ำ ตามแนวพระราชดำริ บ้านห้วยปลาหลด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชุมตัวอย่างความสำเร็จการบริหารจัดการน้ำ ตามแนวพระราชดำริ บ้านห้วยปลาหลด

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 22 มีนาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาประชุมรับฟังความร่วมมือบริหารจัดการน้ำ ตามแนวพระราชดำริ บ้านห้วยปลาหลด
วันนี้ (22 มี.ค. 61) เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมพะยอม อาคารเรียนรวมและสารนิเทศเฉลิมพระเกียรติ 84 ปี นายชุติเดช มีจันทร์ ปลัดจังหวัดตาก พล.ต.สุภโชค ธวัชพีระชัย รองแม่ทัพภาคที่ 3 ผศ.ธงชัย เบ็ญจลักษณ์...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา