โลโก้เว็บไซต์ วิทยบริการฯ มทร.ล้านนา ต้อนรับวิทยาลัยพยาบาลฯ ดูงานสารสนเทศ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วิทยบริการฯ มทร.ล้านนา ต้อนรับวิทยาลัยพยาบาลฯ ดูงานสารสนเทศ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 11 เมษายน 2561 โดย มทร.ล้านนาวิทยบริการฯ มทร.ล้านนา ต้อนรับวิทยาลัยพยาบาลฯ ดูงานสารสนเทศ
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาการพยาบาลพื้นฐาน เข้าศึกษาดูงานและกิจกร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา