โลโก้เว็บไซต์ ศิรวัชร  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ศิรวัชร

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 17 เมษายน 2561 โดย มทร.ล้านนาศิรวัชร พลพิพัฒนพงศ์ รองเทพบุตรสลุงหลวง
นายศิรวัชร  พลพิพัฒนพงศ์ นักศึกษาหลักสูตรบัญชี ชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมคลล้านนา คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดเทพบุตรและเทพธิดาสลุงหลวง ประจำปี...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา