โลโก้เว็บไซต์ ประมวลภาพพิธีดำหัวครูบาศรีวิชัยและพ่อปู่ภูมิเทพนครราช | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประมวลภาพพิธีดำหัวครูบาศรีวิชัยและพ่อปู่ภูมิเทพนครราช

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 19 เมษายน 2561 โดย มทร.ล้านนาประมวลภาพพิธีดำหัวครูบาศรึวิชัยและพ่อปู่เทพนครราช
มทร.ล้านนา สืบสานประเพณีปีใหม่เมือง เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง “วัฒนธรรมสานสัมพันธ์องค์กร&rdquo...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา