โลโก้เว็บไซต์ คณะบริหารธุรกิจฯ จัดพิธีดำหัว | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะบริหารธุรกิจฯ จัดพิธีดำหัว

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 21 เมษายน 2561 โดย มทร.ล้านนาคณะบริหารธุรกิจฯ มทร.ล้านนา จัดพิธีรดน้ำดำหัวประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ล้านนา จัดพิธีรดน้ำดำหัวคณบดีและอาจารย์อาวุโส เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ (วันขึ้นปีใหม่ของไทย) ประจำปี...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา