โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลงนามความร่วมมือ วท.สันกำแพง และ อบจ.แพร่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ลงนามความร่วมมือ วท.สันกำแพง และ อบจ.แพร่

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 24 เมษายน 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลงนามความร่วมมือ เพื่อร่วมกันยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษาและพัฒนางานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมภาคเหนือ
             วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา