โลโก้เว็บไซต์ สอบคัดเลือกรอบรับตรง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สอบคัดเลือกรอบรับตรง

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 26 เมษายน 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา จัดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ (รอบสอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ (รอบรับตรง) ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 21 - 22 เมษายน 2561 ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมสาสตร์ และคณะบริหารธ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา