โลโก้เว็บไซต์ ASEAN - ROK Biofuel and IP Policy Evaluation Seminar | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ASEAN - ROK Biofuel and IP Policy Evaluation Seminar

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 8 พฤษภาคม 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายจัดสัมมนาระดับนานาชาติ  สิทธิบัตรด้านพลังงานชีวภาพ ASEAN - ROK Biofuel and IP Policy Evaluation Seminar
วันที่ 8 - 11 พฤศภาคม 2561 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) พร้อมด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ร่วมกับ Korea Invention...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา