โลโก้เว็บไซต์ ผศ.ดวงพร ลุยเปิดโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา รองรับการท่องเที่ยวโดยชุมชน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผศ.ดวงพร ลุยเปิดโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา รองรับการท่องเที่ยวโดยชุมชน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 16 พฤษภาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาผศ.ดวงพร ลุยเปิดโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา รองรับการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ผศ.ดวงพร  อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา ร่วมกับคณะทำงานลงพื้นที่ 10 ชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่  ร่วมปรึกษาหารือ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา