โลโก้เว็บไซต์ กองประชาสัมพันธ์ จัดอบรม DJ รุ่น 2 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กองประชาสัมพันธ์ จัดอบรม DJ รุ่น 2

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 21 พฤษภาคม 2561 โดย มทร.ล้านนากองประชาสัมพันธ์ จัดอบรม DJ รุ่น 2
กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการ “อบรมนักจัดรายการวิทยุ รุ่นที่ 2” ระหว่างวันที่ 17 – 18 พฤษภาคม 2561 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ชัชวิน  วรปรีชา ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา