โลโก้เว็บไซต์ ศศิวิมล มงคลกาวิน คว้า Miss Grand Chiangmai 2016 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ศศิวิมล มงคลกาวิน คว้า Miss Grand Chiangmai 2016

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 8 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนาศศิวิมล มงคลกาวิน คว้า Miss Grand Chiangmai 2016
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศศิวิมล มงคลกาวิน (น้องอิง) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ชนะเลิศการประก...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา