โลโก้เว็บไซต์ ประเพณีเดินขึ้นดอยนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประเพณีเดินขึ้นดอยนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 28 พฤษภาคม 2561 โดย มทร.ล้านนารักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา นำบุคลากรเข้าร่วมขบวนสืบสานประเพณีเดินขึ้นดอยนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561
วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมขบวนแห่อัญเชิญน้ำสรงพระราชทานจา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา