โลโก้เว็บไซต์ ขึ้นดอยปีนี้ทำดีเพื่อพ่อ2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขึ้นดอยปีนี้ทำดีเพื่อพ่อ2561

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 28 พฤษภาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาสโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมรณรงค์ สร้างจิตสำนึกที่ดีแก้ผู้เข้าร่วมงานเดินขึ้นดอย ประจำปี 2561
วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเหมืองแร่ คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดกิจกรรม "ขึ้นดอยปีนี้ทำดีเพื่อพ่อ ประ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา