โลโก้เว็บไซต์ ปูเสื่อดื่มนม ชมบอลกลางแปลง กิจกรรมสร้างสรรค์ของนักศึกษา มทร.ล้านนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ปูเสื่อดื่มนม ชมบอลกลางแปลง กิจกรรมสร้างสรรค์ของนักศึกษา มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนาปูเสื่อดื่มนม ชมบอลกลางแปลง กิจกรรมสร้างสรรค์ของนักศึกษา มทร.ล้านนา
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ เครือข่ายงดเหล้าภาคเหนือตอนบน (สคล) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สส...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา