โลโก้เว็บไซต์ หุ่นยนต์ สสท ครั้งที่ื13 2561  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หุ่นยนต์ สสท ครั้งที่ื13 2561

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 7 มิถุนายน 2561 โดย มทร.ล้านนาร่วมส่งแรงใจให้สามหนุ่มวิศวะ เครื่องกลคว้าแชมป์ “การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. PLC Competition ครั้งที่ 13 Robo Golf Hole-in-One”
ขอร่วมส่งแรงใจ ให้ตัวแทนนักศึกษาจากสาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ในการเข้าร่วมการแข่งขัน หุ่นยนต์ ส.ส.ท. PLC Competition ครั้งที่ 13 Robo Golf Hole-in-One” ระหว่างวันที่...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา