โลโก้เว็บไซต์ ขึ้นดอยปีนี้ทำดีเพื่อพ่อ ปีที่ 7 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขึ้นดอยปีนี้ทำดีเพื่อพ่อ ปีที่ 7

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนาขึ้นดอยปีนี้ทำดีเพื่อพ่อ ปีที่ 7
สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และองค์กรงดเหล้าภาคเหนือ จัดกิจกรรม “ขึ้นดอยปีนี้ทำดีเพื่อพ่อ” ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา