โลโก้เว็บไซต์    มทร.ล้านนา ร่วมกับ กสทช. จัดอบรมทดสอบมาตรฐานเครื่องส่งวิทยุฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ร่วมกับ กสทช. จัดอบรมทดสอบมาตรฐานเครื่องส่งวิทยุฯ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 14 มิถุนายน 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ร่วมกับ กสทช. จัดอบรมทดสอบมาตรฐานเครื่องส่งวิทยุฯ
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ผศ.ประพัฒน์  เชื้อไทย รักษาราชการอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา กล่าวต้อนรับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา