โลโก้เว็บไซต์ ม่อนล้านนาโมเดล โชว์ผลงานแก่นายกรัฐมนตรีฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ม่อนล้านนาโมเดล โชว์ผลงานแก่นายกรัฐมนตรีฯ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 15 มิถุนายน 2561 โดย มทร.ล้านนาม่อนล้านนาโมเดล โชว์ผลงานแก่นายกรัฐมนตรีฯ
ผศ.ไพโรจน์  วรพจน์พรชัย หัวหน้างานคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา หัวหน้าโครงการ “ม่อนล้านโมดเดล” พร้อมคณะทำงาน นำเสนอโครงการม่อนล้านโมดเดล ต่อพลเอกประยุท...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา