โลโก้เว็บไซต์ 210661 tm academy  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

210661 tm academy

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 21 มิถุนายน 2561 โดย มทร.ล้านนาTalent mobility มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพจากนักวิจัยสู่บุคลากรวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ รุ่นที่ 1
               หน่วยงานร่วมดำเนินโครงการ  Talent Mobility มทร.ล้านนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา จัดโครงการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรมยุคใหม่เพื่อยกระด...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา