โลโก้เว็บไซต์ 26-06-61 วิศวะ mou เหมืองแร่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

26-06-61 วิศวะ mou เหมืองแร่

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 26 มิถุนายน 2561 โดย มทร.ล้านนาวิศวะ มทร.ล้านนา จับมือ 3 มหาวิทยาลัยสร้างความร่วมมือ กฟผ. พัฒนาการศึกษาด้านเหมืองแร่
เมื่อวันที่​ 22 มิถุนายน​ 2561​ ณ​ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(​แม่เมาะ​)จังหวัดลำปาง ​ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์​ มทร.ล้าน​นา​ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์​มหาวิทยาลัย​ คณะวิศวกรร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา