โลโก้เว็บไซต์ วิศวะmou ออมสิน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วิศวะmou ออมสิน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 26 มิถุนายน 2561 โดย มทร.ล้านนาธ.ออมสิน ดึงภาคเอกชน จับมือร่วมวิศวะ สนับสนุนด้านพืชไร่และพืชสวน
ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์​ มทร.ล้าน​นา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ​ การสนับสนุนวิชาการด้านพืชไร่ และพืชสวน ระหว่าง​คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา​ สถาบันวิ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา