โลโก้เว็บไซต์ สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่ 8/2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่ 8/2561

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 27 มิถุนายน 2561 โดย มทร.ล้านนาสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่ 8/2561
วันที่ 27 มิถุนายน 2561 อาจารย์ชัชวิน วรปรีชา ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่ 8/2561 เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา