โลโก้เว็บไซต์ จิรกิตติ์ ถิ่นคำ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

จิรกิตติ์ ถิ่นคำ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 29 มิถุนายน 2561 โดย มทร.ล้านนาจิรกิตติ์  ถิ่นค่ำ คว้าแชมป์ ICDL พร้อมเป็นตัวแทนประเทศไทยแข่งขันต่อระดับอาเซียน
นายจิรกิตติ์ ถิ่นคำ นักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ชั้นปีที่ 2 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขัน “ICDL DIGITAL COMPETITION 2018...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา