โลโก้เว็บไซต์ ค้าปลีกดึงไทวัสดุร่วมลงนาม MOU | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ค้าปลีกดึงไทวัสดุร่วมลงนาม MOU

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 2 กรกฎาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาค้าปลีกดึงไทวัสดุร่วมลงนาม MOU
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 อาจารย์ภฤศพงศ์  เพชรบุล รองอธิการบดีด้านบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการศึกษากับ บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา