โลโก้เว็บไซต์ กองประชาสัมพันธ์จัด PR อาสา พัฒนาศักยภาพนักประชาสัมพันธ์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กองประชาสัมพันธ์จัด PR อาสา พัฒนาศักยภาพนักประชาสัมพันธ์

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 3 กรกฎาคม 2561 โดย มทร.ล้านนากองประชาสัมพันธ์จัด PR อาสา พัฒนาศักยภาพนักประชาสัมพันธ์
กองประชาสัมพันธ์จัด PR อาสา พัฒนาศักยภาพนักประชาสัมพันธ์ กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการ “PR อาสา รุ่นที่ 3” ระ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา